‘Wie we zijn en wat we willen’. Vele maanden geleden boog het team van De Pinker zich over dit thema. Wat maakt ons anders dan een andere BuSO-school? Wat daagt ons uit? Waar willen we onze leerlingen heen leiden? Wat maakt ons blij en trots op ons werk?

Het leidde tot een missietekst die na veel herkauwen voor je ligt. De symboliek van de laddertjes komt voort uit een tekenopdracht waar groep 14 van Spalier mee aan de slag ging.

Wij zijn er alleszins content mee. Of zoals een partner zei: ‘Je vindt de ziel van wie jullie zijn hier in terug.’ We hopen van u hetzelfde.