De Soroptimisten Ieper, een serviceclub voor dames, schenken De Pinker 2160 euro.

Deze som zal integraal worden besteed aan multimedia. We denken hierbij vooral aan tablets waarmee onze leerlingen aan de slag kunnen. Deze multimediamiddelen verruimen de leer- en leefwereld van onze jongeren en wij zijn dan ook heel blij met deze schenking. Om na te gaan of wij reeds goed aan de slag zijn met de nieuwe technologie brachten negen dames van de Soroptimisten ons een bezoekje op maandag 3 december. Zij stelden heel wat vragen en zagen hoe wij op een nuttige manier hun centen zullen kunnen besteden!

Nogmaals van harte dank aan deze gulle dames!

Ook interesse in onze werking? Breng ons zeker een bezoekje!