Vandaag is het wereldautismedag. In De Pinker begeleiden we heel wat leerlingen met autisme. Op alle dagen van het jaar pogen wij voor hen goed onderwijs en een passende begeleiding uit te bouwen! We doen dat trouwens met hart en ziel voor alle leerlingen die aan ons zijn toevertrouwd! Elkeen verdient een mooie toekomst en daar willen wij hard aan werken.