De Pinker,
buitengewoon
goed onderwijs

Wij zijn een scholengroep waar jongeren
met een beperking alle kansen krijgen.

Aankomende
evenementen

3weg 22.04.2019 Paasmaandag
Kwadrant 22.04.2019 Paasmaandag
Spalier 22.04.2019 Paasmaandag