De Pinker,
buitengewoon
goed onderwijs

Wij zijn een scholengroep waar jongeren
met een beperking alle kansen krijgen.

Aankomende
evenementen

3weg 01.02.2019 Vrije dag
Kwadrant 01.02.2019 Vrije dag
Spalier 01.02.2019 Vrije dag