De Pinker, samen groeien naar een mooie toekomst

De Pinker is een scholengroep in Poperinge en biedt buitengewoon goed onderwijs aan jongeren met een verstandelijke beperking, aan jongeren met emotionele problemen en aan jongeren met autisme. De Pinker biedt opleidingsvorm 1 en 2, type 2, 3 en 9. Wij bouwen ons onderwijs uit in nauwe samenwerking met veel partners in de zorg en partners in de sociale economie.

De Pinker maakt deel uit van de scholengemeenschap Bertinus collectief die de secundaire scholen van Poperinge verenigt. Het CLB van Poperinge helpt ons de juiste keuzes te maken in het begeleiden van leerlingen. De Pinker helpt het Ondersteuningsnetwerk West in hun opdracht om kwetsbare leerlingen te ondersteuning in het regulier onderwijs en werkt intensief samen met Westlandia en Sowepo, de voornaamste werkgevers van leerlingen die wij opleiden naar tewerkstelling. We bouwen bruggen met andere secundaire scholen in Poperinge en zetten ons in voor het time-out project TOPOP. Indien nodig doen we beroep op zeer gespecialiseerde diensten zoals bijvoorbeeld GAUZZ om een oplossing te zoeken op de moeilijke vraagstukken waar leerlingen mee te kampen hebben.

‘De Pinker is een warme school waar leerlingen zich thuis voelen. Samen timmeren we aan de toekomst, hùn toekomst. Want daar hebben ze net als elke jongere recht op. Daar werken we aan met hart en ziel.’

Onderwijs in De Pinker kan gecombineerd worden met ondersteuning vanuit De Lovie vzw. Afhankelijk van de vraag zijn er verschillende ondersteuningsvormen mogelijk, zowel beperkt in tijd als langdurig:
-schoolaanvullend, bv. op woensdagnamiddag, in het weekend of op vakantiedagen
-schoolvervangend, bv. onderwijs aan huis
-logeren of verblijf.
Ook voor ambulante (bv. creatieve therapie) of mobiele (aan huis) begeleiding werkt De Pinker samen met De Lovie vzw.

In De Pinker groeien we samen naar een mooie toekomst waarbij we uitgaan van de mogelijkheden, wensen, interesses en toekomstplannen van de betrokken jongere. Er werken op school veel verschillende mensen die elk vanuit hun eigen opleiding (didactisch en therapeutisch) en rijke ervaring onze leerlingen van dichtbij begeleiden. We luisteren gericht naar ouders en familie, onze partners bij uitstek. We gaan na wat ouders weten over én wensen voor hun zoon of dochter en houden hier als school rekening mee. Meer hierover lees je in ons pedagogisch project en onze visietekst.

Wil je graag meer info of kennismaken? 
Neem contact met Heidi Vanslambrouck, directeur De Pinker, op het nr. 057 334 969 of via mail naar directie@depinker.be.

Hieronder vind je een filmpje met de voorstelling van onze school en de drie vestigingen.