De Pinker, een school voor secundair onderwijs in Poperinge, heeft een nieuwe directeur. Heidi Vanslambrouck volgt er Peter Van Damme op die er 17 jaar aan het roer stond. “De dagelijkse opdracht is hard werken aan de harmonieuze ontwikkeling van leerlingen bij wie dit om verstandelijke of emotionele redenen niet voor de hand ligt”, zegt nieuwe directeur Heidi Vanslambrouck. De school is erkend voor de types 9 (jongeren met autisme), 3 (jongeren met emotionele stoornissen) en sinds het prille begin voor type 2 (jongeren met een matig tot diep verstandelijke handicap).

De school ‘De Pinker’, maakt samen met onder andere De Ast, het VTI, De Keiwijzer en andere scholen deel uit van het Sint-Bertinuscollectief. De Pinker kent drie vestigingsplaatsen: 3weg in het voormalig Onze Lieve Vrouwziekenhuis aan de Oostlaan, Kwadrant in de Pezelstraat, en Spalier op het kasteelpark De Lovie. Het is ook daar dat de geschiedenis van de school ooit begon en dat onder namen als ‘Sint-Jozefsschool’ en ‘School van De Lovie’. Sinds een vijftal jaar is er een nieuwe naam en een nieuw logo: De Pinker. Types 9 (jongeren met autisme), 3 (jongeren met emotionele stoornissen) en vanaf het begin type 2 (jongeren met een matig tot diep verstandelijke handicap) kunnen les volgen in De Pinker. Sinds 1 september zit iemand anders op de directeurstoel in De Pinker. Heidi Vanslambrouck volgt Peter Van Damme op, die er 17 jaar aan het roer stond.

Complex en divers publiek

“Na een carrière als leidster in de toenmalige VKSJ kwam ik ook in de leiding van Akabe De Iris in Poperinge terecht. Een scoutsgroep voor kinderen en jongeren met of zonder handicap. Nog later hield ik samen met andere de G-gymclub van Vlamertinge boven de doopvont. Na mijn opleiding als bachelor lager onderwijs kwam ik kort in Spalier en later in Kwadrant terecht. Dat is de vestiging van De Pinker waar leerlingen voorbereid worden op zelfstandig wonen en het werk in een maatwerkbedrijf. Als leerkracht algemene en sociale vorming leerde ik er snel het klappen van de zweep”, zegt Heidi Vanslambrouck. Later leerde ik er ook mijn man Wouter Vandenabeele kennen, die er leerkracht bewegingsopvoeding is. Samen hebben ze een dochter Lieze.

“Met de jaren nam ik nieuwe opdrachten aan als titularis, en nog als medeoprichter van het project Topop. Een samenwerkingsverband met BuSO De Ast waar leerlingen uit het Sint-Bertinuscollectief tijdelijk een pauze kunnen nemen als het moeilijk loopt op hun reguliere school. De leerlingen wisselen werken in een bedrijf af met lessen sociale vorming, zodat ze zich na enkele weken liefst weer kunnen integreren in hun vaste school. Later startte ik mee de type3-werking op in De Pinker waar leerlingen met emotionele problemen worden begeleid. De laatste jaren was ik er nog aan de slag als coördinator voor het leerlingenvervoer en als beleidsondersteuner”, vertelt Heidi.

Buitengewone scholen

Nu neemt Heidi de rol van directeur voor haar rekening. “Net als mijn voorganger wil ik de baseline van de school ‘Samen op weg naar een mooie toekomst’ elke dag verder waarmaken. Hard werken aan de harmonieuze ontwikkeling van leerlingen bij wie dit om verstandelijke of emotionele redenen niet voor de hand ligt: dat is de dagelijkse opdracht. Een opdracht waar het team met trots wil over spreken. Meer dan ooit willen we daarom de naam De Pinker verspreiden in de regio. Er komen mooie borden aan de vestigingen, er is een nieuwe voorstellingsbrochure, er zijn balpennen met het logo, en leerkrachten en team pronken sinds kort met een mooie totebag. BuSO De Pinker, drie buitengewone scholen in Poperinge: onthouden, die naam.”

Net als de schooladministratie in Spalier heeft Heidi haar vaste stek op het Kasteeldomein van De Lovie. “De Lovie is één van de vele partners waar De Pinker nauw mee samenwerkt. Het vrij CLB, Sowepo, Westlandia, … zijn maar enkele van de vele andere partners waar de school mee samenwerkt. De Pinker telt een complex en divers publiek van ruim 170 leerlingen. 112 zijn extern, 48 leerlingen verblijven deels of volledig in een vestiging van De Lovie en 13 maken er gebruik van de dagopvang. De school heeft een gedreven en multidisciplinair team van 66 medewerkers. Dat team telt leerkrachten in verschillende specialiteiten, verschillende paramedici, een secretariaatsteam, en medewerkers voor externaat en busbegeleiding.