De gemeentelijke en provinciale verkiezingen komen er aan. Ook in Kwadrant stijgt de verkiezingskoorts. De leerlingen kiezen hun klasburgemeesters via een officieel stembiljet.

De verkozen kandidaten zetelen samen in de klasburgemeestervergadering die inspraak krijgt in activiteiten waaronder de schoolreis en werking van school.