De leerlingen van Kwadrant hebben hun klasburgemeesters via een officieel stembiljet verkozen.

De verkozen kandidaten zetelen samen in de klasburgemeestervergadering die inspraak krijgt in activiteiten waaronder de schoolreis en werking van school.