De Pinker,
buitengewoon
goed onderwijs

Wij zijn een scholengroep waar jongeren
met een beperking alle kansen krijgen.