De Pinker,
buitengewoon
goed onderwijs

Wij zijn een scholengroep waar jongeren
met een beperking alle kansen krijgen.

Aankomende
evenementen

Kwadrant 21.04.2023 BBQ Kwadrant
Spalier 22.05.2023 Evaluatiedag - geen school voor de leerlingen
Spalier 29.06.2023 Evaluatiedag - geen school voor de leerlingen