Enkele busbegeleidsters volgden in de loop van dit schooljaar een vorming van zeven opleidingsdagen. Deze gingen door op de campus van Vives in Kortrijk.
Ze leerden er heel wat interessante dingen zoals EHBO, de verschillende types onderwijs die wij aanbieden, tips rond veiligheid,…
Kortom een boeiende en zeer interessante opleiding.

Carine, Ann en Liedia ontvingen gisteren hun getuigschrift van deze vorming. Wij zijn heel trots op onze busbegeleidsters en willen hen hier nog eens extra bedankten voor hun dagelijkse inzet en bekommernis voor onze leerlingen en onze school!