Op dinsdag 12 februari ontvingen wij de leerlingen van De Kastanje, de lagere school uit Krombeke. Een twintigtal leerlingen met hun juffen bezochten onze school en namen deel aan een aantal van onze lesactiviteiten in Spalier. Er werd verteld, geknutseld, gesprongen op het springkasteel, weggedommeld op het waterbed. Elkeen vond het een leuke ervaring. Wil je meer weten over onze werking? Kom ook eens op bezoek!