Spalier steunt scholen voor Nepal. De leerlingen van groep 6 staken met hun juffen en meesters de handen uit de mouwen!. Ze verkochten zelfgemaakte soep in het kader van de warmste week. Hiermee steunen we als school de VZW scholen voor Nepal. Deze VZW ijvert voor kwaliteitsvol onderwijs in twee scholen in Nepal, scholen die zich richten naar leerlingen met een verstandelijke beperking. Solidariteit over de grenzen heen!